Velkommen til Relasjonsrådet.no

Hva er sexologi og parterapi/relasjonsterapi?

De fleste mennesker vil gjennom livet oppleve problemstillinger og utfordringer relatert til relasjoner med andre, og/eller seksualitet. For oss i Relasjonsrådet.no, omfatter sexologi og parterapi både tradisjonelle utfordringer som par kan stå i, og utfordringer i andre relasjoner, som BDSM-forhold, polyamorøse forhold, som singel eller annet.

Sexologi defineres som læren om menneskets seksuelle viten, holdninger, lyster, atferd og problemer. Sexologi er et bredt felt, som dekker både forskning og en klinisk spesialitet med fokus på forebygging, utredning og behandling av seksuelle vanskeligheter og dysfunksjoner (Sexologi, s.13, Graugaard, Giraldi, Møhl, 2019).

Parterapi er hjelp til par for å få det bedre sammen, gjennom blant annet å styrke parets egne forutsetninger. Hos Relasjonsrådet omfatter dette bistand i alle former for relasjoner mellom voksne mennesker. Vi velger derfor å kalle dette for relasjonsterapi.

Vi som driver Relasjonsrådet er under utdannelse som sexologer og parterapeuter gjennom Sexologiskolen i Oslo. Som en del av utdannelsen, skal vi gjennomføre konsultasjoner innen faget, og tilbyr derfor timer til en rimelig pris.

Pris for enkeltklienter: kr. 600 pr 60 minutter, eller kr 900 for 90 min. Det er også mulig å kjøpe en pakke på 5 timer til kr. 2500.

Pris for par, eller flere i relasjon: kr 900 for 60 min., eller kr. 1350 for 90 min. Parpakke på 5 timer: kr. 3750.

Vi tilbyr konsultasjoner med en helhetlig kartlegging av situasjonen, og henviser videre til annen kompetanse ved behov, eksempelvis lege, gynekolog/urolog, psykolog og psykiater.

«Det hele Spørgsmaal om det Sexuelles Betydning, og dets Betydning i de enkelte Sphærer, er unegtelig hidindtil ringe nok besvaret, og frem for Alt saare sjeldent besvaret i den rette Stemning. At sige Vittigheder derom er en fattig Kunst, at advare, er ikke vanskeligt, at prædike derom saaledes, at man udelader Vanskeligheden, er ikke heller svært; men at tale ret menneskelig derom er en Kunst.»

Søren Kierkegaard, 1844